Αναβατόρια Α.Μ.Ε.Α. σκάλες – ράμπες

Τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Ο ανελκυστήρας αυτός έχει πολλές ομοιότητες με ένα απλό ασανσέρ μόνο που έχει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά στην κατασκευή, για την διευκόλυνση των Ατόμων με ιδιαιτερότητες στην κίνηση.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αποφεύγονται υψομετρικές διαφορές κατά τη μελέτη κτιρίων και υπαιθρίων χώρων σε οποιαδήποτε στάθμη. Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε πρέπει να επιλεγεί ένα από τα ακόλουθα μηχανικά συστήματα ανύψωσης με τις σωστές προδιαγραφές όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Ανελκυστήρας προσώπων (που εξυπηρετεί και Α.Μ.Ε.Α.)
  • Aναβατόριο κλιμάκων
  • Πλατφόρμα ΑΜΕΑ
  • Aναβατόριο κατακόρυφης κίνησης ανοικτού και κλειστού τύπου