Ανελκυστήρες Φορτίων

Οι ανελκυστήρες φορτίων που εγκαθιστούμε χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και μεγάλη στιβαρότητα και μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις σας σε κάθε κτιριακό έργο για ανύψωση μικρών – μεγάλων η πολύ μεγάλων φορτίων . Ο Ανελκυστήρας Φορτίων έχει όλα τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς συστήματα ασφαλείας για να επιβαίνουν άτομα.

Κρίσιμα σημεία για την εγκατάσταση του σωστού συστήματος είναι ο καθορισμός της ανάγκης του τελικού χρήστη. Τι εμπορεύματα θα μεταφέρει; Ποιο είναι το ωφέλιμο φορτίο που θα εξυπηρετήσει τις τωρινές και μελλοντικές του ανάγκες; Το άνοιγμα των θυρών ορόφου και οι διαστάσεις του θαλάμου είναι επαρκή για την εύκολη φορτοεκφόρτωση.

Ιδανική επιλογή για την καθετή μεταφορά αντικειμένων ή οχημάτων με ή χωρίς τη συνοδεία ατόμων .

Έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών και συνήθως προορίζονται για βιομηχανική χρήση καθώς και για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ανέλκυσης μεγάλης κλίμακας. Αποτελούν την ιδανική λύση για τύπους κτιρίων όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, Super Market, νοσοκομεία, σταθμούς Packing αυτοκινήτων και άλλες παρόμοιες χρήσεις.